Markéta Jonášová: Maďarské umění v éře Viktora Orbána

(…) Myšlenka národa jako zkonstruovaného celku, který drží pohromadě díky složité politice paměti, výrazně ovlivnila také umělce Szabolcse KissPála při práci na projektu Od falešných hor k přesvědčení: Maďarská trilogie (From Fake Mountains to Faith: Hungarian Trilogy). Projekt sestává ze dvou filmů, jež bychom mohli popsat jako fiktivní dokumenty, a výstavy fiktivní sbírky nalezených předmětů, tištěných materiálů a videí. KissPál pomocí běžných výstavních strategií, jako jsou popisky, nasvícení nebo rámování, vypráví příběh předmětů, které byly údajně nalezeny v Pilišských vrších. Toto pohoří představuje bájné místo spjaté s maďarskými národními mýty a mnozí věří, že právě zde se nachází kořeny pravé maďarské identity. Vystavené předměty byly údajně objeveny skupinou archeologů 29. května 2010. Podle anonymního, avšak autoritativního hlasu kurátora vzrůstá od tohoto dne (který se překrývá se dnem, kdy Orbán složil po jednoznačném vítězství Fideszu premiérskou přísahu) politický zájem o ideologii Horthyho éry. KissPál ve svém projektu používá skutečné artefakty, aby ukázal, jak mohou být kolektivní dějinné představy a národní identita přetvořeny v souladu s aktuálním politickým programem – konkrétně se přitom zaměřuje na Orbánovo vzývání autoritářského režimu křesťanského nacionalisty Miklóse Horthyho. Orbánova agenda se vztahuje k Horthyho úsilí o opětovné ukotvení maďarského státu na neofeudálních, křesťansko-nacionalistických základech a poněkud přitom opomíjí, že se Horthy připojil k nacistickému Německu a byl zodpovědný za smrt stovek tisíc vojáků i civilistů. KissPál ve svém projektu zachycuje symboliku, jež doprovází proces, kterým si Orbán přivlastňuje Horthyho politickou strategii a ukazuje, jak mohou muzea manipulovat s kolektivními představami o národní historii. Jeho projekt by měl být – v různých obměnách – vystavován ve všech národních muzeích a obzvláště pak v tom maďarském. (…)

 

arttalk.cz, 11.11.2019