pages 42-191 oldalak

 

A szakadék lelet | The Chasm Records 42

bevezető | introduction 52
tárolók | containers 58
preambulum | preamble 62
igazság, vallás | justice, religion 66
hiszekegy, határok | creed, borders 72
hitvallás, egyház | worship, church, 80
emlékezet, kirekesztés | memory, exclusion, 88
hit, oktatás | faith, education 102
sport, harc | sport, combat 116
pénz, gazdaság | money, economics 134
rituálék, látomások | rituals, visions 142
relikviák | relics 168
ideológiák | ideologies 184