Dánél Mónika: Vándorhegyek – politikai határok, mediális transzformációk, szimbolikus kisajátítások

KissPál Szabolcs a kortárs médiamûvészek azon konceptuális közösségéhez tartozik, akiket erõteljesen foglalkoztatnak a kortárs (és az azokat kitermelõ múltbeli) társadalmi jelenségek, és ebbõl fakadóan esetében a mûvészi, kutatói pályához politikai aktivizmus, társadalmi szerepvállalás társul. A burkolt vagy kevésbé burkolt újnacionalizmusok, kölcsönös nacionalizálódások korában egyre inkább húsbavágó kérdéssé válik mûvészet és társadalom viszonyának újraszituálása, újrapozicionálódása – annak vizsgálata, hogy milyen „módszerei” lehetnek a (politikai) mûvészetnek arra, hogy a kortárs társadalmi folyamatok reflexív felületévé vál- jon, és így ha csekély mértékben is az alakítás, alakíthatóság reményét, illúzióját (?) elõállítsa. (…)

 

Korunk, XXIX/9, 2018 , p. 14-21.